Korte omschrijving van de praktijk

  • Geïntegreerde aanpak van klachten met betrekking tot het lichamelijke en geestelijke functioneren door het toepassen van fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en haptonomie.
  • Klachten zoals bijvoorbeeld arbeids- en stressgerelateerde klachten, hyperventilatie-klachten, lichamelijk onbegrepen klachten, slaapstoornissen of zich niet kunnen ontspannen, chronische pijnklachten, fibromyalgie, lichamelijke klachten bij cliënten met een psychiatrische historie, vrouwengezondheidszorg.

Uitgangspunt is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen: de holistische benadering van de geneeskunde

De therapeut herkent in zijn cliënt of patiënt een onderlinge samenhang van lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele processen.
De therapeut bekijkt en behandelt dus de totale mens in plaats van uitsluitend de klachten of ziekte.

Uitgangspunt is dat ziekte veroorzaakt wordt door een verstoring van een balans bij de patiënt of cliënt in een bepaalde situatie.
Door het geven van inzicht en met de juiste behandeling of combinatie van behandelingen kan deze onbalans worden opgeheven.

Printed from: https://www.praeteyck.nl/2009/07/02/hello-world-2/ .
© 2024.