Behandelsoorten

De meeste behandelwijzen richten zich óf op het lichamelijke óf op het geestelijke aspect van ziekte of klachten.

Omdat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen, worden binnen Praeteyck verschillende behandelsoorten aangeboden.

Deze behandelsoorten zijn psychosomatische fysiotherapie, haptonomie en natuurlijke geneeswijzen.

Samen met de cliënt of patiënt wordt het plan van aanpak opgesteld, en wordt vastgesteld welke behandelvorm of combinatie van behandelsoorten het meest geschikt is.

Door het aanklikken van de link vindt u meer informatie over de aangeboden behandelvormen.

Behandeling van lichaam en geest natuurlijk geïntegreerd

Printed from: https://www.praeteyck.nl/behandelsoorten/ .
© 2024.